Funkční trénink

Pokud se alespoň trochu zajímáte o svět fitness, tak jste určitě už někdy narazili na výraz funkční trénink. Tento speciální druh tréninku v současnosti do svého repertoáru zařazují téměř všechna velká fitness centra a na internetu byste našli bezpočet osobních trenérů, kteří ho nabízejí. O co ale vlastně jde? Co to ten funkční trénink znamená? A co všechno zahrnuje? Na to se teď společně podíváme.

Instructor Taking Exercise Class At Gym

Jak už samotný název napovídá, funkční trénink musí být v nějakém smyslu funkční. Ale v jakém? Je to v zásadě zcela prosté. Jedná se o funkčnost a znovuobnovení celého organismu, o zajištění a udržení fyzických funkcí a schopností. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že se funkční trénink v ničem neodlišuje od běžného tréninku v posilovně, opak je pravdou. Na rozdíl od běžného cvičení se funkční trénink nezaměřuje na intenzivní jednostranné posilování určitých partií, ale na komplexní trénink celého těla. Další podstatný rozdíl oproti standardnímu cvičení tkví v cílovém zaměření funkčního tréninku. Nejde zde o klasické posilování a nabírání svalové hmoty, ale o zlepšení celkové kondice, o zvýšení obratnosti a rychlosti.

Důležitým prvkem funkčního tréninku je individualita. Ačkoli jsou velkým trendem skupinové funkční tréninky, které nemíním nijak hanit, původní myšlenkou koncepce funkčních tréninků byla odlišnost mezi lidmi. Každý jsme jedinečnou bytostí, s jedinečnou stavbou těla a jedinečnými potřebami. A právě tomu by měla být náplň cvičení uzpůsobena. Z toho důvodu bývá doporučováno, aby skupinu, která společně provádí funkční trénink, tvořili lidé, kteří jsou si alespoň v základních charakteristikách (myšleno fyzických) podobní.

Zásadním rysem funkčního tréninku je simulace běžných denních aktivit, která napomáhá ke zvyšování rovnováhy a zlepšování motoriky. Těmito aktivitami mohou být například různé druhy chůze, ohýbání se a ohýbání různých částí těla, zvedání předmětů ze země a podobně. Obecně se dá říct, že jsou v tomto druhu tréninku zapojovány takové cviky, které vedou k procvičení a protažení celého těla nebo alespoň jeho co možná největší části. Vyšší svalová rovnováha, k jejímuž dosažení trénink přispívá, navíc napomáhá prevenci zranění pohybového aparátu.

Jak už jsem se zmínila, na popularitě získávají skupinové funkční tréninky. Ty jsou pořádány nejenom v rámci klasických fitness center, ale poslední dobou vznikají také specializovaná centra funkčního tréninku, která nabízejí funkční trénink mnoha kategorií (pro muže, pro ženy, pro začátečníky, tréninky zaměřené čistě na zvýšení síly, tréninky zaměřené čistě na zvýšení kondice a mnoho dalších). Nabídka je tak široká, že si vybere skutečně každý.

Lucka

Nepřehlédněte také tento praktický návod, jak shodit 8 cm přes břicho za 21 dní.